1. generalstab

  generalstab, ofta den högsta militära operativa staben i ett lands krigsmakt.
 2. generalstab

  genera`lstab subst. ~en ~er ORDLED: gen-er-al--stab-en
  Svensk ordbok
 3. Generalstabens karta över Sverige

  Generalstabens karta över Sverige, se generalstabskarta.
 4. Generalstabens Litografiska Anstalt

  Generalstabens Litografiska Anstalt, GLA, kartografiskt företag, bildat som litografisk inrättning på 1830-talet.
 5. Vidkun Quisling

  Quisling, Vidkun, född 18 juli 1887, död 24 oktober 1945, norsk officer och politiker, regeringschef 1942–45 under den tyska ockupationen.
 6. Wehrmacht

  Wehrmacht, officiell benämning på den tyska krigsmakten från den allmänna värnpliktens återinförande i maj 1935 till kapitulationen i maj 1945.
 7. Yitzhak Rabin

  Rabin, Yitzhak, född 1 mars 1922, död 4 november 1995, israelisk militär och politiker, premiärminister 1974–77 och från 1992.
 8. Georges Picquart

  Picquart, Georges, 1854–1914, fransk militär, general 1906.
 9. Moshe Dayan

  Dayan, Moshe, född 20 maj 1915, död 16 oktober 1981, israelisk militär och politiker.
 10. militärhistoria

  militärhistoria, vetenskapligt studium av den militära historien.