1. generator

  generator, elektrisk generator, se elektriska maskiner.
 2. generator

  generator, anordning för alstring av speciellt gasformiga ämnen, t.ex. acetylengenerator, ånggenerator.
 3. generator

  generator, i matematiken ett element som ensamt eller i grupp via någon process genererar ett objekt.
 4. Van der Graaf Generator

  Van der Graaf Generator, brittisk rockgrupp, verksam 1967–78 och sedan 2003.

 5. generator

  genera`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: gen-er-at-or-er
  Svensk ordbok
 6. elektrostatisk generator

  elektrostatisk generator, detsamma som elektrostatisk accelerator.
 7. borstlös generator

  borstlös generator, elektrisk generator som saknar borstar och släpringar eller andra strömsamlare.
 8. elektrisk generator

  elektrisk generator, elgenerator, elektrisk maskin för omvandling av mekanisk energi till elektrisk.
 9. termojonisk generator

  termojonisk generator, anordning som utan rörliga delar omvandlar värme direkt till el, t.ex. i batterier för rymdsonder.
 10. generatorgas

  generatorgas, brännbar gas som produceras i en gasgenerator, dvs. en förgasningsapparat.