1. generera

  genere´ra verb ~de ~t ORDLED: gen-er-er-ar SUBST.: genererande, generering
  Svensk ordbok
 2. genererande funktion

  genererande funktion, funktion av en hjälpvariabel, som sammanfattar en följd av tal eller funktioner.
 3. solkraftverk

  solkraftverk, kraftverk som utnyttjar solenergi för att generera el med turbindrivna generatorer (termiska solkraftverk) eller med hjälp av solceller.
 4. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 5. konspirationsteori

  konspirationsteori, icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare.

 6. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 7. artbildning

  artbildning, process vid vilken en eller flera nya biologiska arter uppstår ur en eller två redan existerande arter.
 8. näringsliv

  näringsliv, sammanfattande benämning på de produktionsprocesser som genererar varor och tjänster för försäljning på en marknad.
 9. induktion

  induktion, inom logik, matematik, vetenskapsteori m.fl. områden slutledning i vilken man sluter sig till ett generellt samband från ett antal enskilda fall.
 10. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).