1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. klinisk genetik

  klinisk genetik, medicinsk specialitet med uppgift att utreda och bedöma dels ärftliga faktorers betydelse för uppkomsten av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar, dels variationer i normala egenskaper som har betydelse för hälsan.
 3. genetik

  geneti´k subst. ~en ORDLED: gen-et-ik-en
  Svensk ordbok
 4. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 5. ärftlighet

  ärftlighet, hur arvsanlag nedärvs, se genetik och genetiska sjukdomar.
 6. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 7. anlag

  anlag, inom utvecklingsbiologin odifferentierad cellgrupp i embryot som kommer att ge upphov till en kroppsdel eller ett organ; inom genetiken detsamma som arvsanlag eller gen.
 8. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 9. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 10. recessiv

  recessiv, inom genetiken, om arvsanlag inom ett anlagspar: som är underordnat det andra (dominanta) anlaget.