1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 3. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 4. ärftlighet

  ärftlighet, hur arvsanlag nedärvs, se genetik och genetiska sjukdomar.
 5. anlag

  anlag, inom utvecklingsbiologin odifferentierad cellgrupp i embryot som kommer att ge upphov till en kroppsdel eller ett organ; inom genetiken detsamma som arvsanlag eller gen.
 6. klyvningstal

  klyvningstal, talförhållande mellan olika kategorier av avkommor efter en korsning.
 7. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 8. recessiv

  recessiv, inom genetiken, om arvsanlag inom ett anlagspar: som är underordnat det andra (dominanta) anlaget.
 9. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 10. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.