1. genetter

  genetter, ginstkatter, Genetta, släkte viverrider som omfattar 14 arter kattstora, kortbenta rovdjur med en utbredning som täcker hela Afrika (utom Sahara), sydvästra Europa och södra delen av Arabiska halvön.
 2. genett

  genett´ subst. ~en ~er ORDLED: gen-ett-en
  Svensk ordbok
 3. Gérard Genette

  Genette, Gérard, 1930–2018, fransk litteraturforskare.

 4. rovdjur

  rovdjur, Carnivora, ordning däggdjur med ca 290 nu levande arter (för indelning i underordningar, familjer och underfamiljer se textruta).

 5. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 6. absurdism

  absurdism, sammanfattande benämning på en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och teatern efter andra världskriget.
 7. individ

  individ, inom biologin produkten av en befruktad äggcell hos högre djur. Hos lägre djur och växter är begreppet individ ofta mycket svårdefinierat.

 8. narratologi

  narratologi, nyare term för ett vetenskapligt studium av berättarkonsten (narrationen).
 9. viverrider

  viverrider, sibetdjur, Viverridae, familj kattartade rovdjur med ca 35 arter i Gamla världen.
 10. miljonprogrammet

  miljonprogrammet, sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75.