1. gengångare

  gengångare är i folktron en död människa som återvänder till sitt hem eller sin familj.
 2. Gengångare

  Gengångare, Gengangere, drama av den norske dramatikern Henrik Ibsen, utgivet 1881.

 3. gengångare

  ge`ngångare subst. ~n äv. gengångarn, plur. ~, best. plur. gengångarna ORDLED: gen--gång-ar-en
  Svensk ordbok
 4. skälvrängare

  skälvrängare, gengångare, se skälgast.
 5. dybbuk

  dybbuk, dybbuq , gengångare, se dibbuq.
 6. myrding

  myrding, en typ av gengångare, se myling.
 7. vålnad

  vålnad är en död människa som visar sig för de levande.
 8. Klemens von Metternich

  Metternich, Klemens von, från 1803 furste av Metternich-Winneburg, född 15 maj 1773, död 11 juni 1859, österrikisk statsman, utrikesminister 1809–48, ”hus-, hov- och statskansler” 1821–48.
 9. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen är fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.

 10. skälgast

  skälgast, skälvrängare , en gengångare efter en lantmätare som mätt oärligt eller en person som i vinningssyfte flyttat rågångsmärken.