1. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 2. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 3. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 4. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.
 5. Ivar Lo-Johansson

  Lo-Johansson, Ivar, född 23 februari 1901, död 10 april 1990, författare.
 6. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 7. Nureddin

  Nureddin, den avundsjuke trollkarlen i Adam Oehlenschlägers sagospel Aladdin (1805), med motiv från ”Tusen och en natt”.
 8. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 9. Echo

  Echo, i grekisk mytologi en bergnymf som förälskade sig i Narkissos men avvisades.
 10. Thomas Thorild

  Thorild, Thomas, född 18 april 1759, död 1 oktober 1808, författare.