1. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 2. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 3. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 4. Ivar Lo-Johansson

  Lo-Johansson, Ivar, född 23 februari 1901, död 10 april 1990, författare.
 5. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 6. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.
 7. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 8. Echo

  Echo, i grekisk mytologi en bergnymf som förälskade sig i Narkissos men avvisades.
 9. förromantik

  förromantik, gemensam benämning på litterära strömningar som i olika länder under andra hälften av 1700-talet opponerade sig mot förnuftsdyrkan och klassicismens regelpoetik och i stället hävdade originaliteten, geniets frihet, känslans rätt och en expressiv diktsyn.
 10. Philip Zandén

  Zandén, Philip, född 1954, skådespelare, bror till Jessica Zandén, dotterson till Gösta Nystroem.