1. genitalier

  genitalier, genitalia, genitalorgan, detsamma som könsorgan.
 2. genitalier

  genitalier [-a`l- äv. -a´l-] subst., plur. ORDLED: gen-it-ali-er
  Svensk ordbok
 3. helig birma

  helig birma, birma, Sacré de Birmanie, burmesisk-fransk semilånghårig kattras i raskategori II.
 4. könsstympning

  könsstympning, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, engelska female genital cutting, ingrepp som i vissa kulturer av sedvänja utförs på flickors yttre könsorgan utan att det finns medicinsk grund.
 5. urogenital

  urogenital, som har samband med kroppens urin- och könsorgan.
 6. genital

  genital, som har att göra med genitalierna.
 7. androgenokänslighet

  androgenokänslighet, androgenokänslighetssyndrom, androgenresistens, tidigare benämning testikulär feminisering, sällsynt ärftligt tillstånd där kroppscellernas receptorer för manliga könshormoner har obefintlig eller reducerad funktion.
 8. Hermafroditos

  Hermafroditos, i antik myt en skön yngling, son till Hermes och Afrodite, som då han badade i en källa i Karien sammanväxte med nymfen Salmakis till ett enda, tvekönat väsen.
 9. siames

  siames, thailändsk-brittisk korthårig kattras i raskategori IV.
 10. sphynx

  sphynx, tidigare sfinx, kanadensisk kattras.