1. genomlida

  ge`nomlida verb genomled genomlidit genomliden genomlidna, pres. genomlider ORDLED: gen-om--lid-er SUBST.: genomlidande
  Svensk ordbok
 2. Den gudomliga komedin

  Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

 3. En kvinnas martyrium

  En kvinnas martyrium, även Jeanne d’Arc, originaltitel La Passion de Jeanne d’Arc, fransk film i regi av Carl Th. Dreyer (premiär 1928).
 4. sorgearbete

  sorgearbete [sår`j-] subst. ~t ORDLED: sorge--arbet-et
  Svensk ordbok
 5. genomleva

  ge`nomleva verb genomlevde, genomlevt el. ~t, pres. genomlever ORDLED: gen-om--lev-er SUBST.: genomlevande
  Svensk ordbok
 6. genomgå

  ge`nomgå verb genomgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: gen-om--går SUBST.: genomgående; genomgång
  Svensk ordbok