1. genomslagskraft

  ge`nomslagskraft subst. ~en ORDLED: gen-om-slags--kraft-en
  Svensk ordbok
 2. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 3. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 4. funktionalism

  funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och amerikansk sociologi som lägger tonvikten på analysen av de sociokulturella fenomenens funktion.
 5. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 6. tak

  tak, en byggnads eller ett rums avslutning upptill.
 7. Sålunda talade Zarathustra

  Sålunda talade Zarathustra, Also sprach Zarathustra, filosofiskt verk i fyra delar av den tyske filosofen Friedrich Nietzsche, utgivet 1883–85.

 8. Milton Friedman

  Friedman, Milton, född 31 juli 1912, död 16 november 2006, amerikansk nationalekonom och statistiker, professor vid universitetet i Chicago 1948–77, erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976.
 9. arabiska våren

  arabiska våren, sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011.

 10. jeans

  jeans, långbyxor av kraftigt kyprat bomullstyg, denim.