1. genre

  genre är en grupp av litteratur, bildkonst, film eller andra konstarter som har vissa gemensamma drag.
 2. genre

  genre [ʃaŋ´er] subst. ~n ~r [ʃaŋ´rer] ORDLED: genr-en
  Svensk ordbok
 3. genre Jacob

  genre Jacob, annan benämning på direktoarstil.
 4. genre de vie

  genre de vie, sammanfattande benämning på de livsmål, traditioner, attityder, försörjningssätt, institutioner, kommunikationer och teknologiska lösningar som kännetecknar en speciell kultur eller kulturell grupp.
 5. genreanalys

  genreanalys, en folkloristisk arbetsmetod.

 6. genrekonst

  genrekonst, bildkonst med motiv från vardagslivet.
 7. genremåleri

  genremåleri, målningar med motiv från vardagslivet.
 8. genredigering

  genredigering, genomredigering, genteknik som möjliggör specifika, riktade förändringar i DNA-sekvensen hos levande organismer genom användning av enzymer, särskilt nukleaser.

 9. genrep

  ge`nrep [långt sista e] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gen--rep-et
  Svensk ordbok
 10. Nordiskt Genresurscenter

  Nordiskt Genresurscenter, institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog, se NordGen.