1. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 2. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 3. Gent

  Gent, franska Gand, huvudort i provinsen Oost-Vlaanderen, Vlaams Gewest, nordvästra Belgien; 259 100 invånare (2017).

 4. gentrifiering

  gentrifiering, social förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser eller från etniska minoriteter.
 5. gentest

  gentest, allmän benämning på procedur som utförs för att man vill skaffa viss information om en individs arvsanlag (gener) genom en riktad analys av DNA.

 6. gentianaväxter

  gentianaväxter, Gentianaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 900 arter ett- till fleråriga örter och några buskar.
 7. Gentsystemet

  Gentsystemet, princip för arbetslöshetsförsäkring, som innebär att försäkringen sköts av fackföreningarna med statsbidrag.
 8. gentoxikologi

  gentoxikologi, genetisk toxikologi, vetenskapen om kemiska ämnens förmåga att framkalla bestående genetiska förändringar, mutationer, i arvsmassan hos levande organismer samt konsekvenser av sådana förändringar.
 9. gentianor

  gentianor, Gentiana och Gentianella, släkten gentianaväxter.
 10. Gentiana

  Gentiana, det vetenskapliga namnet på ett av de växtsläkten som omfattar gentianor.