1. Gent

  Gent, franska Gand, huvudort i provinsen Oost-Vlaanderen, Vlaams Gewest, nordvästra Belgien; 259 100 invånare (2017).

 2. Justus van Gent

  Justus van Gent , nederländsk målare, se Joos van Gent.
 3. Joos van Gent

  van Gent, Joos, nederländsk konstnär, se Joos van Gent.
 4. pacifikationen i Gent

  pacifikationen i Gent, överenskommelse 1576 mellan representanter för de nederländska provinserna, både i söder och i norr, kring ett program för religiös tolerans.
 5. Joos van Gent

  Joos van Gent ( Justus van Gent), även kallad Joos van Wassenhove, ca 1440–ca 1480, nederländsk målare, verksam från 1460 i Italien hos hertig Federigo da Montefeltro i Urbino.
 6. gentes

  gentes, pluralis av gens.
 7. Gentsystemet

  Gentsystemet, princip för arbetslöshetsförsäkring, som innebär att försäkringen sköts av fackföreningarna med statsbidrag.
 8. gentspetsar

  gentspetsar, knypplade spetsar från den belgiska staden Gent, liknande valenciennesspetsarna.
 9. gentazalea

  gentazalea , Rhododendron gandavense, hybrid i familjen ljungväxter.
 10. Gentaltaret

  Gentaltaret, altarskåp i kyrkan Sint Baafs i Gent, målat 1420–32 av bröderna Hubert och Jan van Eyck.