1. geo-

  geo-, jord-, tillhörande eller hänförande sig till jorden.
 2. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 3. George Washington

  Washington, George, född 22 februari 1732, död 14 december 1799, amerikansk militär och statsman, USA:s förste president 1789–97, generallöjtnant 1798.

 4. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 5. Georgien

  Georgien, stat i västra Kaukasien, nordvästra Asien.

 6. George Orwell

  Orwell, George, pseudonym för Eric Blair, 1903–50, brittisk författare.

 7. geocentrisk världsbild

  geocentrisk världsbild innebär att himlakropparna tänks röra sig kring jorden, som vilar orörlig i världsalltets medelpunkt.

 8. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.

 9. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 10. geologi

  geologi, vetenskapen om jorden.