1. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 2. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 3. germaner

  germaner, från början en romersk term för vissa grannfolk till kelterna, numera allmän benämning på de folk som talar germanska språk.
 4. germinalceller

  germinalceller, könsceller, spermier, ägg och de moderceller från vilka de härstammar.
 5. Germanien

  Germanien (latin Germania), romarnas namn på det av germanska stammar bebodda Nordeuropa, såväl det underkuvade området längs Rhengränsen som ”det fria Germanien” öster därom.
 6. Gertrude Stein

  Stein, Gertrude,1874–1946, amerikansk författare, från 1902 bosatt i Paris.
 7. gerontologi

  gerontologi, läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad till personens död.
 8. geranium

  geranium (latin geranium, av grekiska geranion, till geranos ’trana’; namnet är givet på grund av formen hos delfrukternas näbbliknande utskott), annat namn på växtarten rosengeranium, som dock inte förs till släktet Geranium utan till Pelargonium.
 9. Geronimo

  Geronimo, egentligen Goyathlay, 1829–1909, apache, en av sin tids mest ryktbara ledare.

 10. Germaine de Staël

  de Staël (egentligen Staël von Holstein), Germaine,Madame de Staël”, 1766–1817, fransk författare, dotter till Jacques Necker.