1. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 2. geriatrik

  geriatrik, läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år.
 3. Geryon

  Geryon, grekiska Geryōn, i antik myt en jätte med tre vid midjan hopväxta överkroppar.
 4. gerontologi

  gerontologi, läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad till personens död.
 5. Gertrude Stein

  Stein, Gertrude,1874–1946, amerikansk författare, från 1902 bosatt i Paris.
 6. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 7. Gerda

  Gerda, även Gärda, kvinnonamn som är antingen en ombildning av Gerd eller en kortform av tyska Gerdeke, vilket är diminutivformen till Gertrud.
 8. germanium

  germanium, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Ge, halvledare.

 9. Gert Wingårdh

  Wingårdh, Gert, född 26 april 1951, arkitekt, med eget kontor sedan 1977.
 10. gera

  gera (jämför fornsv. gere ’kilformigt stycke’), inom heraldiken en häroldsbild i form av en från en vapenskölds bas uppstigande spets (kilformigt fält), som når upp till övre sköldkanten.