1. gest

  gest, kroppsrörelse, oftast hand- eller armrörelse, med visst syfte eller viss innebörd.
 2. gest

  gest [ʃes´t] subst. ~en ~er ORDLED: gest-en
  Svensk ordbok
 3. gesta

  gesta (lat., ’handlingar’, ’bedrifter’), ”verksamhetsberättelse” för romerska ämbetsmän och kejsare; under medeltiden benämning på litterära historieframställningar, t.ex. Gesta Romanorum.
 4. Gestad

  Gestad, församling i Karlstads stift, Vänersborgs kommun, Dalsland (Västra Götalands län); 720 invånare (2016).

 5. Gesta danorum

  Gesta danorum, Saxo Grammaticus danska historia.
 6. Gesta Romanorum

  Gesta Romanorum (lat., ’Romarnas bedrifter’), en på latin avfattad samling berättelser, tillkommen på 1200- eller 1300-talet, sannolikt i England.
 7. gestaltning

  gestaltning är när man ger form åt något, till exempel en idé eller en figur i en bok.
 8. Gestapo

  Gestapo, egentligen Geheime Staatspolizei, tyska statens hemliga polis 1933–45.
 9. gestaltpsykologi

  gestaltpsykologi, riktning inom psykologin, grundad i början av 1900-talet av Max Wertheimer, Wolfgang Köhler och Kurt Koffka.
 10. Gestilren

  Gestilren, svårlokaliserad ort där kung Erik Knutsson med sina anhängare 17 juli 1210 besegrade sin landsflyktige rival kung Sverker d.y. Karlsson.