1. gestalt

  gestalt, levande kropp, t.ex. i bildframställning; även enhetlig, sammanhållen form oavsett vad den föreställer eller vilken identitet den har, jämför gestaltpsykologi.
 2. gestaltlagar

  gestaltlagar, principer för hur vår varseblivning organiserar delar till helheter; se gestaltpsykologi.
 3. gestaltpsykologi

  gestaltpsykologi, riktning inom psykologin, grundad i början av 1900-talet av Max Wertheimer, Wolfgang Köhler och Kurt Koffka.
 4. gestaltning

  gestaltning är när man ger form åt något, till exempel en idé eller en figur i en bok.
 5. gestaltterapi

  gestaltterapi, psykoterapeutisk skola som tar sin teoretiska utgångspunkt i existentialistisk psykologi och i gestaltpsykologi.
 6. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 7. gestalt

  gestal´t subst. ~en ~er ORDLED: ge-stalt-en
  Svensk ordbok
 8. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 9. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 10. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.