1. gestalta sig

  gestal´ta sig verb gestaltade gestaltat ORDLED: ge-stalt-ar SUBST.: gestaltande
  Svensk ordbok
 2. gestalt

  gestalt, levande kropp, t.ex. i bildframställning; även enhetlig, sammanhållen form oavsett vad den föreställer eller vilken identitet den har, jämför gestaltpsykologi.
 3. gestalta

  gestal´ta verb ~de ~t ORDLED: ge-stalt-ar SUBST.: gestaltande, gestaltning
  Svensk ordbok
 4. gestalt

  gestal´t subst. ~en ~er ORDLED: ge-stalt-en
  Svensk ordbok
 5. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 6. Ture Sventon

  Ture Sventon, titelfigur i en rad ungdomsdeckare med delvis parodierande drag av Åke Holmberg.
 7. Tintomara

  Tintomara, den androgyna huvudpersonen i C.J.L. Almqvists roman ”Drottningens juvelsmycke” (1834).
 8. Melpomene

  Melpomene, i grekisk mytologi en av de nio muserna, sångens och särskilt tragedins beskyddarinna, ofta avbildad med vinlövskrans och tragisk mask.
 9. Kurt Wallander

  Kurt Wallander, huvudfigur i en serie polisromaner av Henning Mankell (elva böcker 1991–2009).
 10. Arn Magnusson

  Arn Magnusson, litterär gestalt i en serie historiska romaner av Jan Guillou.