1. gestalt

  gestalt, levande kropp, t.ex. i bildframställning; även enhetlig, sammanhållen form oavsett vad den föreställer eller vilken identitet den har, jämför gestaltpsykologi.
 2. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 3. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.
 4. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 5. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 6. Messias

  Messias är judarnas namn på en frälsare som en gång ska komma till jorden.
 7. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 8. Miguel de Cervantes

  Cervantes Saavedra, Miguel de, född troligen 29 september 1547, död 23 april 1616, spansk författare.
 9. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 10. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.