1. get

  get, eller tamget, är ett av människans äldsta husdjur.
 2. getto

  getto, segregerad och isolerad stadsdel för judar, framför allt i Europa från medeltiden till 1800-talet.
 3. getingar

  getingar är insekter som är släkt med bin, humlor och andra så kallade gaddsteklar.
 4. getter

  getter, Capra , släkte getdjur med sex arter i Gamla världen, bl.a. besoarget, skruvhornsget och alpstenbock.
 5. Gettysburgtalet

  Gettysburgtalet, tal av president Abraham Lincoln, ett av de mest berömda talen i amerikansk historia.
 6. getdjur

  getdjur, getantiloper, får och getter, Caprinae, underfamilj slidhornsdjur med 26 arter på norra halvklotet.
 7. Gettysburg

  Gettysburg, stad i delstaten Pennsylvania, USA, nära gränsen till Maryland, 60 km sydväst om Harrisburg, 7 600 invånare (2016).

 8. getrams

  getrams, konung Salomos sigill, Polygonatum odoratum, art i familjen sparrisväxter.
 9. getter

  getter, benämning på ämnen (företrädesvis barium men även magnesium, kalcium m.fl.) som deponeras genom förångning i vakuum på insidan av glashöljet i elektronrör eller andra vakuumbehållare i syfte att binda de sista gasresterna och sålunda uppnå ett bättre vakuum.
 10. gethår

  gethår, getragg, getens grovfibriga täckhår.