1. get

  get, art i familjen slidhornsdjur.
 2. get

  get subst. geten getter [jet´-] ORDLED: get-en, gett-er
  Svensk ordbok
 3. nubisk get

  nubisk get, typ av get i Mellanöstern och Nordöstafrika.
 4. Annie Get Your Gun

  Annie Get Your Gun, amerikansk musikal med musik av Irving Berlin och text av Herbert och Dorothy Fields.
 5. Geta

  Geta, kommun i landskapet Åland, Finland.

 6. Geta

  Geta ( Publius Septimius Geta), 189–212 e.Kr., romersk kejsare från 211, son till Septimius Severus, bror till Caracalla.
 7. geter

  geter (latin Getae), forntida thrakiskt stamförbund vid nedre Donau.
 8. getost

  getost, se get (produktion).
 9. Getterön

  Getterön, fågelreservat 3 km norr om Varberg, norra Halland.
 10. getter

  getter, benämning på ämnen (företrädesvis barium men även magnesium, kalcium m.fl.) som deponeras genom förångning i vakuum på insidan av glashöljet i elektronrör eller andra vakuumbehållare i syfte att binda de sista gasresterna och sålunda uppnå ett bättre vakuum.