1. get

  get, eller tamget, är ett av människans äldsta husdjur.
 2. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
 3. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 4. suffragett

  suffragett, benämning på kvinna som tillhörde den militanta grenen av rösträttsrörelsen kring sekelskiftet 1900.

 5. Beatles

  Beatles, egentligen The Beatles, brittisk popgrupp bestående av John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr (egentligen Richard Starkey), alla från Liverpool.

 6. Michael Jackson

  Jackson, Michael, född 29 augusti 1958, död 25 juni 2009, amerikansk sångare och låtskrivare, bror till Janet Jackson.
 7. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 8. prioner

  prioner, en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-sjukan).
 9. Åland

  Åland, finska Ahvenanmaa, självstyrande ögrupp samt landskap i Östersjön, Finland.

 10. erytrocyt

  erytrocyt, röd blodkropp; cell i blodet med huvudsaklig uppgift att transportera syre från lungorna ut till vävnader och organ samt att delta i transporten av koldioxid från vävnader och organ tillbaka till lungorna.