1. getingar

  getingar är insekter som är släkt med bin, humlor och andra så kallade gaddsteklar.
 2. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 3. mimikry

  mimikry innebär att djur i en art liknar djur i en annan art som de inte är släkt med.
 4. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 5. myra

  myra eller myror är insekter som är släkt med getingar och bin, se myror.
 6. getingstick

  ge`tingstick subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: get-ing--stick-et
  Svensk ordbok
 7. myror

  myror är insekter som är släkt med getingar och bin.
 8. humlor

  humlor är insekter som är släkt med bin och getingar.
 9. fjärilar

  fjärilar är insekter som finns nästan överallt på jorden.
 10. predikat

  predikat, språkvetenskaplig term som tillsammans med termen subjekt har övertagits från filosofin.