1. getto

  getto, segregerad och isolerad stadsdel för judar, framför allt i Europa från medeltiden till 1800-talet.
 2. Gettysburgtalet

  Gettysburgtalet, tal av president Abraham Lincoln, ett av de mest berömda talen i amerikansk historia.
 3. getter

  getter, Capra , släkte getdjur med sex arter i Gamla världen, bl.a. besoarget, skruvhornsget och alpstenbock.
 4. gettoupproret

  gettoupproret, det judiska upproret i Warszawa mot tyskarna under andra världskriget.
 5. Gettysburg

  Gettysburg, stad i delstaten Pennsylvania, USA, nära gränsen till Maryland, 60 km sydväst om Harrisburg, 7 600 invånare (2016).

 6. getter

  getter, benämning på ämnen (företrädesvis barium men även magnesium, kalcium m.fl.) som deponeras genom förångning i vakuum på insidan av glashöljet i elektronrör eller andra vakuumbehållare i syfte att binda de sista gasresterna och sålunda uppnå ett bättre vakuum.
 7. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 8. kultur

  kultur, odling, bildning.
 9. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 10. stjärna

  stjärna, klot av komprimerad och upphettad plasma som i sitt inre frigör energi, vanligen genom kärnreaktioner, som strålar ut från ytan i form av ljus tillsammans med lätta joniserade partiklar ( stjärnvind).