1. getter

  getter, benämning på ämnen (företrädesvis barium men även magnesium, kalcium m.fl.) som deponeras genom förångning i vakuum på insidan av glashöljet i elektronrör eller andra vakuumbehållare i syfte att binda de sista gasresterna och sålunda uppnå ett bättre vakuum.
 2. getter

  getter, Capra , släkte getdjur med sex arter i Gamla världen, bl.a. besoarget, skruvhornsget och alpstenbock.
 3. Getterön

  Getterön, fågelreservat 3 km norr om Varberg, norra Halland.
 4. Getterån

  Getterån, å i mellersta Medelpad; för belägenhet se landskapskarta Medelpad.
 5. får och getter

  får och getter, se getdjur.
 6. getantiloper, får och getter

  getantiloper, får och getter, annat namn på underfamiljen getdjur.
 7. Paul-Armand Gette

  Gette, Paul-Armand, född 1927, fransk konstnär.
 8. Djävulsbibeln

  Djävulsbibeln kallas en handskrift från 1200-talet som innehåller bland annat Bibeln.
 9. Unter den Linden

  Unter den Linden är en paradgata i Tysklands huvudstad Berlin.
 10. Kulla-Gulla

  Kulla-Gulla är huvudperson i en serie böcker av Martha Sandwall-Bergström.