1. shtetl

  shtetl, mindre städer och byar i östra Europa vari merparten av eller hela befolkningen var judisk.
 2. getto

  getto är en stadsdel där det endast bor en viss grupp människor som ofta är isolerade från omgivningen.
 3. judar

  judar är ett folk som ursprungligen kommer från sydvästra Asien.
 4. Karl Jäger

  Jäger, Karl, 1888–1959, schweizisk-tysk militär, SS-officer.
 5. Black Panther Party

  Black Panther Party, egentligen Black Panther Party for Self-Defense, amerikanskt radikalt politiskt parti för svarta, verksamt 1966–82.
 6. antisemitism

  antisemitism är att tycka illa om judar och ha fördomar mot dem.
 7. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 8. judisk litteratur

  judisk litteratur, efterbiblisk litteratur som behandlar judiska förhållanden och problem och som återspeglar det judiska folkets öde att leva som en mer eller mindre diskriminerad minoritet.
 9. Transnistrien

  Transnistrien, Transdniestr, Transniʹstrien region i östra Moldavien, mellan floden Dnestr och gränsen till Ukraina; 3 500 km2, 476 000 invånare (2015).

 10. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.