1. gevär

  gevär är ett skjutvapen som hanteras med båda händerna.
 2. gevär

  gevä´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ge-vär-et
  Svensk ordbok
 3. gevärsskytte

  gevärsskytte, tävlingsskytte med gevär, se sportskytte.
 4. gevärsfaktori

  gevärsfaktori, äldre benämning på fabrik för tillverkning av gevär, karbiner, kulsprutor och liknande.
 5. gevärsgranat

  gevärsgranat, projektil som skjuts ut ur ett gevär med en patron utan kula.
 6. gevärssmed

  gevä`rssmed subst. ~en ~er ORDLED: ge-värs--smed-en
  Svensk ordbok
 7. gevärspipa

  gevä`rspipa subst. ~n gevärspipor ORDLED: ge-värs--pip-an
  Svensk ordbok
 8. gevärsstock

  gevä`rsstock subst. ~en ~ar ORDLED: ge-värs--stock-en
  Svensk ordbok
 9. gevärsfaktori

  gevä`rsfaktori subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: ge-värs--fakt-ori-et
  Svensk ordbok
 10. gevärsgranat

  gevä`rsgranat subst. ~en ~er ORDLED: ge-värs--gran-at-en
  Svensk ordbok