1. gevärsskytte

  gevärsskytte, tävlingsskytte med gevär, se sportskytte.
 2. gevärsfaktori

  gevärsfaktori, äldre benämning på fabrik för tillverkning av gevär, karbiner, kulsprutor och liknande.
 3. gevärsgranat

  gevärsgranat, projektil som skjuts ut ur ett gevär med en patron utan kula.
 4. gevärssmed

  gevä`rssmed subst. ~en ~er ORDLED: ge-värs--smed-en
  Svensk ordbok
 5. gevärsstock

  gevä`rsstock subst. ~en ~ar ORDLED: ge-värs--stock-en
  Svensk ordbok
 6. gevärspipa

  gevä`rspipa subst. ~n gevärspipor ORDLED: ge-värs--pip-an
  Svensk ordbok
 7. gevärsfaktori

  gevä`rsfaktori subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: ge-värs--fakt-ori-et
  Svensk ordbok
 8. gevärsgranat

  gevä`rsgranat subst. ~en ~er ORDLED: ge-värs--gran-at-en
  Svensk ordbok
 9. gevärskolv

  gevä`rskolv subst. ~en ~ar ORDLED: ge-värs--kolv-en
  Svensk ordbok
 10. Carl Gustafs stads gevärsfaktori

  Carl Gustafs stads gevärsfaktori, Eskilstuna, äldre statlig vapentillverkare, etablerad 1812.