1. Ghost

  Ghost, hårdrockgrupp, bildad 2008 i Linköping.

 2. stora språnget

  stora språnget, ekonomisk-politisk kampanj i Kina 1958.
 3. gengångare

  gengångare, i folktron benämning på en död människa som återvänder till sitt hem eller sina anhöriga i ett speciellt syfte, t.ex. för att uppdaga ett brott som vederbörande själv begått eller blivit utsatt för i livstiden.
 4. andedans

  andedans, engelska ghost dance, ceremoniell dans i samband med en religiös rörelse bland USA:s indianer under slutet av 1800-talet.
 5. Roman Polanski

  Roman Polanski är en polsk filmregissör.
 6. spökskrivare

  spökskrivare, person som anonymt skriver böcker, artiklar och tal som publiceras i någon annan, vanligen känd persons namn.
 7. Eva Ibbotson

  Ibbotson, Eva, 1925–2010, brittisk författare, född i Österrike.
 8. Penelope Lively

  Lively, Penelope, född 1933, brittisk författare.
 9. Miloš Forman

  Miloš Forman var en amerikansk filmregissör som föddes 1932 i Tjeckoslovakien och dog 2018.

 10. Daniel Clowes

  Clowes, Daniel, född 1961, amerikansk serieskapare.