1. triangelhandeln

  triangelhandeln, trekantshandeln, benämning på ett under 1600- och 1700-talen av de europeiska handelsmetropolerna kontrollerat utbytessystem i flera led med syfte att erhålla råvaror från kolonierna.
 2. gick

  gick se gå
  Svensk ordbok
 3. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 4. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 5. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 6. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 7. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.