1. gikt

  gikt, en sjukdom som var välkänd redan under antiken och som bl.a. beskrevs av Hippokrates.
 2. glasbjörk

  glasbjörk, Betula pubescens, art i familjen björkväxter.

 3. kirskål

  kirskål, kers, Aegopodium podagraria, art i familjen flockblomstriga växter.
 4. smultron

  smultron, skogssmultron, Fragaria vesca, art i familjen rosväxter.
 5. Robert Clive

  Clive, Robert, från 1762 Baron Clive of Plassey (Lord Clive), född 29 september 1725, död 22 november 1774, brittisk guvernör i Indien.
 6. njurstenssjukdom

  njurstenssjukdom, nefrolitiasis , sjukdom karakteriserad av bildning av sten, konkrement, i urinvägarna.
 7. kondrokalcinos

  kondrokalcinos, chondrocalcinos, förekomst av kristaller av kalciumsalter, huvudsakligen kalciumpyrofosfat, i ledbrosk, vanligen i knälederna.
 8. urinsyra

  urinsyra, kvävehaltig, organisk syra som bildas vid nedbrytning av purinbaserna adenin och guanin (vilka ingår i DNA och RNA).
 9. kristallartrit

  kristallartrit, en grupp sjukdomar som kännetecknas av akuta inflammationer i en eller flera leder till följd av att kristaller av olika salter fälls ut.
 10. podager

  podager, genitiv podos, ’fot’ och agra, här närmast ’snara’), portvinstå, förändring till följd av inflammation kring stortåns grundled vid akut giktattack.