1. gilla

  gill`a verb ~de ~t ORDLED: gill-ar SUBST.: gillande
  Svensk ordbok
 2. gille

  gille, germanskt ord med i huvudsak fyra betydelseskiftningar: 1) betalning, 2) ersättning, skatt, avgift (t.ex. landgille), 3) brödraskap, 4) dryckeslag (t.ex. skördegille).
 3. socialisation

  socialisation  är ett begrepp inom ämnet samhällsvetenskap som betyder hur man formar sin identitet.

 4. Gilles Deleuze

  Deleuze, Gilles, 1925–95, fransk filosof och litteraturkritiker.
 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. Balfourdeklarationen

  Balfourdeklarationen, deklaration 1917 som innebar att den brittiska regeringen såg ”med gillande på upprättandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket”.

 7. gillas

  gill`as verb gillades gillats, pres. ibl. gills ORDLED: gill-as
  Svensk ordbok
 8. sensorisk analys

  sensorisk analys, metodsystem för bestämning av sensoriska egenskaper (estetisk kvalitet) hos t.ex. livsmedel, kosmetika eller förpackningsmaterial.
 9. svin

  svin är ett av människans viktigaste husdjur.

 10. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad kallas en händelse i november 1520 när närmare 100 personer avrättades i Stockholm.