1. giltig

  gil`tig adj. ~t ORDLED: gilt-ig
  Svensk ordbok
 2. giltighet

  giltighet, term som används inom olika områden om det som i en eller annan mening gäller.
 3. giltighet

  gil`tighet subst. ~en ORDLED: gilt-ig-het-en
  Svensk ordbok
 4. Naguib Mahfouz

  Mahfouz, Naguib, Najīb Maḥfūẓ, född 11 december 1911, död 30 augusti 2006, egyptisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1988.
 5. Gao Xingjian

  Gao Xingjian, född 1940, kinesisk författare och målare, fransk medborgare sedan 1997, Nobelpristagare i litteratur 2000.

 6. värderelativism

  värderelativism, teori som hävdar att värdeomdömen endast har lokal eller begränsad giltighet, t.ex. så att de kan vara giltiga för vissa personer (eller kulturer) men inte för andra.
 7. formalavtal

  formalavtal, avtal som måste uppfylla vissa specifika formkrav för att vara giltigt.
 8. contubernium

  contubernium i antikens Rom det lagligen icke giltiga äktenskapet mellan slavar eller mellan en fri man och en slavinna.
 9. oantastbarhetsprincipen

  oantastbarhetsprincipen, för all livförsäkring gällande princip som innebär att en under avtalad försäkringstid inträdd försämring av försäkrads hälsotillstånd inte får inverka på försäkringens giltighet.
 10. betalningsmedel

  betalningsmedel, kontanta medel som omedelbart kan användas för betalning av varor och tjänster.