1. gin

  gin, neutral, torr sädessprit smaksatt med främst enbär.
 2. Gini-koefficient

  Ginikoefficient (efter den italienske samhällsvetaren och statistikern Corrado Gini, 1884–1965), statistisk term, se Lorenzkurva.

 3. Ruth Bader Ginsburg

  Bader Ginsburg, Ruth, född Bader, 1933–2020, amerikansk jurist, ledamot i Högsta domstolen (Supreme Court) från 1993. 

 4. ginseng

  ginseng, Panax ginseng, art i familjen araliaväxter.
 5. ginster

  ginster är en grupp buskar och halvbuskar som hör till familjen ärtväxter.
 6. Ginnungagap

  Ginnungagap, det svalg som i fornnordisk religion gapar i urtidens kaos före världens skapelse.

 7. ginkgo

  ginkgo, tempelträd, Ginkgo biloba, art i familjen ginkgoväxter.

 8. Gina Dirawi

  Dirawi, Gina, född 1990, programledare, musiker, komiker och skådespelerska.

 9. ginstam

  ginstam , även chef, heraldisk benämning på övre tredjedelen av en vapensköld.
 10. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.