1. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 2. gin

  gin, neutral, torr sädessprit smaksatt med främst enbär.
 3. Gina Dirawi

  Dirawi, Gina, född 1990, programledare, musiker, komiker och skådespelerska.

 4. GIN-havet

  GIN-havet, en ibland använd kortform för Grönlandshavet, Islandshavet och Norska havet.
 5. gin rummy

  gin rummy, ett kortspel i spelfamiljen rummy.
 6. Gina Lollobrigida

  Lollobrigida, Luigina ( Gina), född 1927, italiensk skådespelerska.
 7. brännvin

  brännvin kallades ursprungligen, på 1400- och 1500-talen, sprit som åstadkommits genom destillation (”bränning”) av vin, dvs. vad som i dag benämns eau-de-vie (däribland cognac), brandy osv.
 8. Sophia Loren

  Loren, Sophia, egentligen Sofia Scicolone, född 1934, italiensk skådespelerska.
 9. dry martini

  dry martini, drink som blandas av gin och vermouth.
 10. Gina Krog

  Krog, Jørgine ( Gina), 1847–1916, norsk kvinnosaksförkämpe.