1. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 2. gin

  gin, neutral, torr sädessprit smaksatt med främst enbär.
 3. Gina Dirawi

  Dirawi, Gina, född 1990, programledare, musiker, komiker och skådespelerska.

 4. gin rummy

  gin rummy, ett kortspel i spelfamiljen rummy.
 5. Gina Lollobrigida

  Lollobrigida, Luigina ( Gina), född 1927, italiensk skådespelerska.
 6. ginseng

  ginseng, Panax ginseng, art i familjen araliaväxter.
 7. brännvin

  brännvin kallades ursprungligen, på 1400- och 1500-talen, sprit som åstadkommits genom destillation (”bränning”) av vin, dvs. vad som i dag benämns eau-de-vie (däribland cognac), brandy osv.
 8. koriander

  koriander, Coriandrum sativum, art i familjen flockblomstriga växter.
 9. GIN-havet

  GIN-havet, en ibland använd kortform för Grönlandshavet, Islandshavet och Norska havet.
 10. Gina Krog

  Krog, Jørgine ( Gina), 1847–1916, norsk kvinnosaksförkämpe.