1. ginseng

  ginseng, Panax ginseng, art i familjen araliaväxter.
 2. ginster

  ginster, gemensamt namn på arterna i släktena Cytisus, Genista, Genistella, Retama och Spartium i familjen ärtväxter, samtliga vit- eller gulblommiga.
 3. ginstam

  ginstam , även chef, heraldisk benämning på övre tredjedelen av en vapensköld.
 4. ginstkatt

  ginstkatt, se genetter.
 5. ginstyckad sköld

  ginstyckad sköld , heraldiskt uttryck för en sköld som är diagonalt delad från heraldiskt vänstra övre hörnet.
 6. ginseng

  ginseng [gin`-] subst. ~en ORDLED: ginseng-en
  Svensk ordbok
 7. ginstkatt

  ginstkatt [jin`st- el. gin`st-] subst. ~en ~er ORDLED: ginst--katt-en
  Svensk ordbok
 8. ginst

  ginst [jin´st el. gin´st] subst. ~en ~er ORDLED: ginst-en
  Svensk ordbok
 9. tysk ginst

  tysk ginst, Genista germanica, art i familjen ärtväxter.
 10. Allen Ginsberg

  Ginsberg, Allen, 1926–97, amerikansk författare.