1. ginster

  ginster är en grupp buskar och halvbuskar som hör till familjen ärtväxter.
 2. ginseng

  ginseng, Panax ginseng, art i familjen araliaväxter.
 3. ginstyckad sköld

  ginstyckad sköld , heraldiskt uttryck för en sköld som är diagonalt delad från heraldiskt vänstra övre hörnet.
 4. Ruth Bader Ginsburg

  Bader Ginsburg, Ruth, född Bader, 1933–2020, amerikansk jurist, ledamot i Högsta domstolen (Supreme Court) från 1993. 

 5. gin

  gin, neutral, torr sädessprit smaksatt med främst enbär.
 6. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 7. ginstkatt

  ginstkatt, se genetter.
 8. ginstam

  ginstam , även chef, heraldisk benämning på övre tredjedelen av en vapensköld.
 9. Allen Ginsberg

  Ginsberg, Allen, 1926–97, amerikansk författare.
 10. ginseng

  ginseng [gin`-] subst. ~en ORDLED: ginseng-en
  Svensk ordbok