1. GIP

  GIP, internationell valutabeteckning för pund i Gibraltar; 1 Gibraltar-pund = 100 pence.
 2. GIP

  GIP, glucose-dependent insulinotropic polypeptide, peptidhormon som bildas i de s.k. K-cellerna, en grupp av enteroendokrina celler (hormonbildande tarmslemhinneceller) i övre delen av tunntarmen.
 3. gip

  2gip se gipp
  Svensk ordbok
 4. gip

  1gip subst. ~en ~ar ORDLED: gip-en
  Svensk ordbok
 5. Stephan Gip

  Gip, Stephan, född 1936, inredningsarkitekt, möbelformgivare.
 6. gips

  gips är ett vitt eller färglöst mineral.
 7. gipskrusta

  gipskrusta, engelska gypcrete, hårt jordlager rikt på kalciumsulfatdihydrat (gips) och minst ett par decimeter tjockt.
 8. gipsskiva

  gipsskiva, platta bestående av en kärna av gips som på båda sidor är täckt med kartong.
 9. gipsavgjutning

  gipsavgjutning, vanlig teknik för att framställa kopior av skulptur eller föremål, ofta för att därefter med utgångspunkt i avgjutningen göra en ny gjutning i annat material, vanligen metall som brons.
 10. gipstak

  gipstak, i egentlig mening innertak putsat med bruk och med ett ytlager av gips.