1. gir

  gir, sjöterm för sväng.
 2. gir

  gir subst. ~en ~ar ORDLED: gir-en
  Svensk ordbok
 3. Gir Forest nationalpark

  Gir Forest nationalpark, nationalpark i västra Indien; för belägenhet se landskarta Indien.
 4. girstabilitet

  girstabilitet, benägenhet hos farkost att själv vrida sitt symmetriplan till jämvikt efter en förändring av styrutslag eller yttre krafter (genom t.ex. vindbyar).
 5. girandole

  girandole, örhänge med tre kläppar, besatt med ädelstenar och ev. pärlor och sammanhållet av bladverk i silver eller guld.
 6. girondister

  girondister, gironden, grupp av franska revolutionspolitiker (en del av dem från Gironde), aktiv 1791–93.
 7. girlandspirea

  girlandspirea, Spiraea nipponica, art i familjen rosväxter.
 8. girandole

  girandole, större ljusstake med flera ljusarmar, ofta behängd med prismor.
 9. girobank

  girobank, av offentliga myndigheter grundad och kontrollerad penninginrättning som uppstod under 1500- och 1600-talen för att med bl.a. officiellt fastställda växelkurser skapa mera riskfria betalningar och därmed underlätta handeln.
 10. Girsu

  Girsu (nuvarande Tello i södra Irak), sumerisk stad tillhörande stadsstaten Lagash, med vilken den tidigare felaktigt identifierats.