1. gir

  gir, sjöterm för sväng.
 2. Gir Forest nationalpark

  Gir Forest nationalpark, nationalpark i västra Indien; för belägenhet se landskarta Indien.
 3. gira

  gi`ra verb ~de ~t ORDLED: gir-ar SUBST.: girande, girning; gir
  Svensk ordbok
 4. gir

  gir subst. ~en ~ar ORDLED: gir-en
  Svensk ordbok
 5. girig

  gi`rig adj. ~t ORDLED: gir-ig
  Svensk ordbok
 6. Donald Sutherland

  Sutherland, Donald, född 1934, kanadensisk skådespelare.

 7. avaritia

  avaritia, girighet, en av de sju dödssynderna.
 8. Harpagon

  Harpagon, huvudperson i Molières komedi ”L’Avare” (1668; ”Den girige”).
 9. bokillustration

  bokillustration, konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.
 10. Bertil Anderberg

  Anderberg, Bertil, 1913–91, skådespelare.