1. girstabilitet

  girstabilitet, benägenhet hos farkost att själv vrida sitt symmetriplan till jämvikt efter en förändring av styrutslag eller yttre krafter (genom t.ex. vindbyar).
 2. Girsu

  Girsu (nuvarande Tello i södra Irak), sumerisk stad tillhörande stadsstaten Lagash, med vilken den tidigare felaktigt identifierats.
 3. gir

  gir, sjöterm för sväng.
 4. Gir Forest nationalpark

  Gir Forest nationalpark, nationalpark i västra Indien; för belägenhet se landskarta Indien.
 5. gira

  gi`ra verb ~de ~t ORDLED: gir-ar SUBST.: girande, girning; gir
  Svensk ordbok
 6. gir

  gir subst. ~en ~ar ORDLED: gir-en
  Svensk ordbok
 7. girig

  gi`rig adj. ~t ORDLED: gir-ig
  Svensk ordbok
 8. Donald Sutherland

  Sutherland, Donald, född 1934, kanadensisk skådespelare.

 9. avaritia

  avaritia, girighet, en av de sju dödssynderna.
 10. bokillustration

  bokillustration, konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.