1. gissa

  giss`a verb ~de ~t ORDLED: giss-ar SUBST.: gissande, gissning
  Svensk ordbok
 2. Gissarbergen

  Gissarbergen, berg i västra Tadzjikistan och i östra Uzbekistan; för belägenhet se landskarta Tadzjikistan och Uzbekistan.
 3. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 4. giss

  giss (tyska Gis; för etymologi jämför ess), musikterm, den med ett halvt tonsteg höjda tonen g, grundton i giss-moll (fem ♯).
 5. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 6. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 7. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 8. stokastisk

  stokastisk, term i sannolikhetsteorin med den ungefärliga betydelsen slumpmässig.
 9. killgissa

  killgissa,  spefull benämning på att någon, i synnerhet män, ger sken av att ha kunskap om något fast man i själva verket gissar.

 10. dur och moll

  dur och moll, de två tonsläkten som kommit att dominera den harmoniska tonaliteten i västerlandet från 1600-talet fram till våra dagar.