1. gissa

  giss`a verb ~de ~t ORDLED: giss-ar SUBST.: gissande, gissning
  Svensk ordbok
 2. Gissarbergen

  Gissarbergen, berg i västra Tadzjikistan och i östra Uzbekistan; för belägenhet se landskarta Tadzjikistan och Uzbekistan.
 3. giss

  giss (tyska Gis; för etymologi jämför ess), musikterm, den med ett halvt tonsteg höjda tonen g, grundton i giss-moll (fem ♯).
 4. giss

  giss [gis´ äv. jis´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: giss-et
  Svensk ordbok
 5. blindbockslekar

  blindbockslekar innebär att någon med förbundna ögon skall gissa namnet på andra deltagare i leken.
 6. Titteliture

  Titteliture är en folksaga som handlar om en dvärg som kan trolla.
 7. Ars conjectandi

  Ars conjectandi, ”Konsten att gissa”, klassiskt verk inom sannolikhetskalkylen, författat av schweizaren Jakob Bernoulli, utgivet 1713.
 8. Katharine Hepburn

  Katharine Hepburn var en amerikansk skådespelerska.
 9. gissningslek

  gissningslek, traditionellt sällskapsnöje för både barn och vuxna.
 10. stokastisk

  stokastisk, term i sannolikhetsteorin med den ungefärliga betydelsen slumpmässig.