1. basalkropp

  basalkropp, basalkorn, kinetosom, struktur från vilken ett gissel (en flagell) eller ett flimmerhår (en cilie) växer ut från en eukaryot cell.
 2. passionsblommor

  passionsblommor, Passiflora, släkte passionsblommeväxter med ca 400 arter i tropiska Amerika och Asien.
 3. gubbslem

  gubbslem, Gonyostomum semen, art i gruppen gulgrönalger; artens systematiska placering har emellertid varit omdiskuterad.
 4. flimmerhår

  flimm`erhår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: flimmer--hår-et
  Svensk ordbok
 5. cilie

  ci´lie subst. ~n ~r ORDLED: cili-en
  Svensk ordbok
 6. gissel

  giss´el subst. gisslet, plur. ~, best. plur. gisslen ORDLED: gissl-et
  Svensk ordbok