1. gissning

  giss`ning subst. ~en ~ar ORDLED: giss-ning-en
  Svensk ordbok
 2. gissningslek

  gissningslek, traditionellt sällskapsnöje för både barn och vuxna.
 3. gissningsvis

  giss`ningsvis adv. ORDLED: giss-nings-vis
  Svensk ordbok
 4. djärv

  djärv sägs en person vara som vågar ta risker, till exempel att dansa på lina.
 5. Goldbachs förmodan

  Goldbachs förmodan , gissning framförd 1742 av den tyske matematikern Christian Goldbach (1690–1764) i ett brev till Leonhard Euler, att varje jämnt tal från och med 4 kan skrivas som en summa av två primtal.
 6. stokastisk

  stokastisk, term i sannolikhetsteorin med den ungefärliga betydelsen slumpmässig.
 7. hypotes

  hypotes betyder vanligen ’osäkert antagande’, ibland på gränsen till en gissning.
 8. konjektur

  konjektur, textkritisk term för en rättelse som införs av en textutgivare på ett textställe som har förvanskats genom avskrivningsfel eller på annat sätt.
 9. spekulation

  spekulation, inom filosofi och vetenskap teoribildning utan stöd av tillräckliga argument.
 10. kremlologi

  kremlologi, benämning på studiet av Sovjetunionens politiska ledning med särskild betoning på den inbördes maktkampen mellan nyckelpersonerna.