1. gitta

  gitt`a verb gitte gittat, pres. gitter ORDLED: gitt-er SUBST.: gittande
  Svensk ordbok
 2. gitter

  gitter, diffraktionsgitter, optisk komponent för uppdelning av ljus efter våglängd.
 3. Gitta Sereny

  Sereny, Gitta, 1923–2012, ungersk-österrikisk journalist och författare, verksam i Storbritannien.
 4. Gitta-Maria Sjöberg

  Sjöberg, Gitta-Maria, född 1957, opera- och konsertsångerska (sopran).
 5. Gittan Jönsson

  Jönsson, Birgitta ( Gittan), född 1948, konstnär.
 6. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 7. formelenhet

  formelenhet, ett ämnes atomsammansättning i enklaste form.

 8. gitter

  gitter, punktgitter, periodisk anordning av punkter i ett rum Rn, t.ex. i planet R 2.
 9. diffraktion

  diffraktion, fysikaliskt fenomen som innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.
 10. optiskt gitter

  optiskt gitter, regelbunden struktur av stående elektromagnetiska vågor.