1. gitter

  gitter, diffraktionsgitter, optisk komponent för uppdelning av ljus efter våglängd.
 2. gitterkonstant

  gitterkonstant, avståndet mellan två ritsar i ett optiskt gitter (jämför gitter) eller mellan två plan i en kristall.
 3. gitter

  gitter, de matematiska punkter i rymden som definierar stommen eller mönstret för en kristall.
 4. gitter

  gitter, punktgitter, periodisk anordning av punkter i ett rum Rn, t.ex. i planet R 2.
 5. gitterspektrometer

  gitterspektrometer, spektrometer i vilken ljuset analyseras med ett gitter.
 6. gitterpackning

  gitterpackning, periodisk anordning av icke-skärande sfärer med samma radie i Rn, det n-dimensionella rummet.
 7. gittervibrationer

  gittervibrationer, vanlig benämning på värmerörelsen hos atomerna i en kristall.
 8. gitterspektrograf

  gitterspektrograf, spektrograf där ljusets våglängdsuppdelning sker med hjälp av ett gitter.
 9. gitterskrift

  gitterskrift, en förlängd och vertikalt sammanpressad skrift som förekommer i urkunder utställda av världsliga och senare även av andliga dignitärer från tidig medeltid och framåt; den används för den inledande raden (med utställarens namn och titel) och stundom i mindre utpräglad form även som slutskrift.
 10. gitter

  gitter [git´- el. jit´-] subst. gittret, plur. ~, best. plur. gittren el. ~na ORDLED: gittr-et
  Svensk ordbok