1. givare

  givare, sensor, anordning för omvandling av ett värde av en fysikalisk storhet till ett värde av en annan storhet, t.ex. vikt till elektrisk spänning.
 2. induktiv givare

  induktiv givare, givare för bestämning av längder eller vinkelläge som grundas på förändring av induktansen vid en förskjutning av en järnkärna eller en spole.
 3. mekanisk givare

  mekanisk givare, anordning som på mekanisk väg omvandlar värdet på en fysikalisk storhet till ett värde på en längd- eller visarskala; t.ex. ett mätur, som omvandlar längdmått till visarmått via en kuggstång, eller en fjädervåg (dynamometer), som omvandlar vikt till längdmått via en fjäder.
 4. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 5. magnetoelastisk givare

  magnetoelastisk givare, elektromagnetisk komponent baserad på magnetoelasticitet, dvs. fenomenet att en mekanisk spänning förändrar magnetiseringen hos ett ferromagnetiskt elastiskt material.
 6. givare

  gi`vare subst. ~n äv. givarn, plur. ~, best. plur. givarna ORDLED: giv-ar-en
  Svensk ordbok
 7. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.

 8. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 9. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 10. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.