1. Give

  Give, f.d. kommun i Region Syddanmark, mellersta Jylland, Danmark.
 2. givetium

  givetium, geologisk ålder, ca 392–385 miljoner år före nutid, som utgör yngre delen av den mellersta epoken av perioden devon.
 3. Giva

  Giva , Gibea, nuvarande Tall al-Ful, kung Sauls hemort (Första Samuelsboken 11:4) och residensstad, 5 km norr om Jerusalem.
 4. Hubert de Givenchy

  Givenchy, Hubert de, 1927–2018, fransk modeskapare.

 5. given

  gi`ven adj. givet givna ORDLED: giv-en
  Svensk ordbok
 6. givet

  gi`vet prep. ORDLED: giv-et
  Svensk ordbok
 7. givetvis

  gi`vetvis adv. ORDLED: giv-et-vis
  Svensk ordbok
 8. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 9. serumbehandling

  serumbehandling, behandling med serum från en annan människa eller från ett djur som motgift till en giftig substans som kommit in i kroppen, t.ex. vid ormbett.
 10. Vilhelm Moberg

  Moberg, Vilhelm, född 20 augusti 1898, död 8 augusti 1973, författare.