1. nya given

  nya given, president Roosevelts ekonomiska politik på 1930-talet, se New Deal.
 2. given

  gi`ven adj. givet givna ORDLED: giv-en
  Svensk ordbok
 3. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 4. Vilhelm Moberg

  Moberg, Vilhelm, född 20 augusti 1898, död 8 augusti 1973, författare.
 5. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.

 6. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.

 7. mekanisk givare

  mekanisk givare, anordning som på mekanisk väg omvandlar värdet på en fysikalisk storhet till ett värde på en längd- eller visarskala; t.ex. ett mätur, som omvandlar längdmått till visarmått via en kuggstång, eller en fjädervåg (dynamometer), som omvandlar vikt till längdmått via en fjäder.
 8. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 9. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.

 10. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.