1. givmild

  gi`vmild adj. givmilt ORDLED: giv--mild
  Svensk ordbok
 2. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 3. benefik rättshandling

  benefik rättshandling, rättshandling som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av värde för någon annan.
 4. jainism

  jainism, jinism, indisk religion.
 5. Nikolaus

  Nikolaus, född ca 270, död ca 342, biskop av Myra i Mindre Asien, helgon.
 6. generös

  generös är en person som inte är snål utan frikostig och givmild, en som gärna bjuder andra.
 7. julkärve

  julkärve, havrekärve som vid jul sätts ut till föda åt fåglarna.
 8. mudra

  mudra är ställningar som görs med händerna eller fingrarna.
 9. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 10. kastpenning

  kastpenning, kastmynt, begravningspenning, begravningsmynt, kröningsmynt, i äldre tid mynt som kastades ut bland åskådarna i samband med kröningar eller kungliga begravningar.