1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 3. Martin Luther

  Martin Luther var en tysk teolog, alltså en specialist på religion, som levde 1483–1546.
 4. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 5. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 6. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.
 7. buddha

  buddha är inom buddhismen ett ord för en person som blivit upplyst och därmed befriad från att återfödas.
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. spinning jenny

  spinning jenny, spinnmaskin som James Hargreaves konstruerade 1764.
 10. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.