1. glänsa

  glän`sa verb glänste glänst, pres. glänser ORDLED: gläns-er SUBST.: glänsande; glans
  Svensk ordbok
 2. glänsande

  glän`sande adj., ingen böjning ORDLED: gläns-ande
  Svensk ordbok
 3. granatäpple

  granatäpple, Punica granatum, art i familjen granatäppleväxter.

 4. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 5. Mio

  Mio, äppelsort (dessertäpple) som härstammar från en skånsk sådd 1932 och som började saluföras efter 1955.
 6. kasuarer

  kasuarer, Casuariidae, familj kasuarfåglar med de tre arterna hjälmkasuar ( Casuarius casuarius) på Nya Guinea och i nordöstra Australien samt dvärgkasuar ( C. bennetti) och enflikskasuar ( C. unappendiculatus) på Nya Guinea.
 7. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 8. marmor

  marmor, fin- till grovkornig metamorf (omvandlad) bergart.
 9. aralia

  aralia, Fatsia japonica, art inom familjen araliaväxter.
 10. skor

  skor, fotbeklädnader, vilkas ovandel täcker större eller mindre del av foten men högst når till vristen.